Coronatest para empresas

Preventief testen wordt door de overheid gestimuleerd voor bedrijven waarbij thuiswerken geen optie is en 1.5 meter afstand houden niet makkelijk gerealiseerd kan worden. Dit wordt gedaan door middel van een subsidie. Bedrijven die niet in aanmerking komen voor de subsidie kunnen deze strategie op eigen kosten implementeren. De coronatest voor bedrijven maakt werken op locatie weer mogelijk.

Test gratis uw werknemers

Subsidie

Preventief testen is gratis, de overige testen zijn laag geprijsd

Confiable

Nieuwste Roche testen
PCR-test via lab van Sanquin

Servicio

Direct testen bij het bedrijf, thuis of bij onze teststraten

Supervisión médica

Cooperación entre la GGD y los profesionales sanitarios registrados en BIG

De voordelen van preventief testen

Hoe werkt een preventieve teststrategie?

Een preventieve teststrategie is mogelijk met een PCR-test voor bedrijven of een sneltest voor bedrijven. Door werknemers tweemaal per week te testen, wordt werken op locatie weer mogelijk.

Wij zorgen er samen met het bedrijf voor dat het vrijwel onmogelijk is dat er besmette medewerkers op de werkvloer verschijnen. Dit doen wij door de volgende stappen te ondernemen:

  1. Op vaste ochtenden worden de medewerkers getest voor ze de werkvloer betreden
  2. Werknemers met een negatieve testuitslag kunnen met een gerust hart aan het werk gaan
  3. Werknemers met een positieve testuitslag worden volgens de wettelijke meldingsplicht gemeld bij de GGD en zullen niet op de werkvloer verschijnen

Ja, ik wil ook gratis een Coronavrije werkvloer voor mijn medewerkers en klanten

Preventieve teststrategie voor bedrijven

De overheid is momenteel bezig met het stimuleren van een preventief testbeleid voor werknemers die geen klachten hebben en waarvan niet bekend is dat ze zijn blootgesteld aan het corona virus. Om dit te doen wil het kabinet tijdelijk bedrijven ondersteunen die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen. Het preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling helpt vroegtijdig besmettingen opsporen en uitbraak situaties voorkomen. Bovendien bieden werkgevers hun werknemers hierdoor een veilige werkomgeving.

Subsiedieregeling vanuit de overheid

Tot voor kort was het enkel mogelijk voor werkgevers om werknemers met klachten of bekende blootstelling te laten testen. Sinds 19 maart 2021 is er een nieuwe regeling die werkgevers, door middel van een subsidie, financieel ondersteunt om hun werknemers zonder klachten preventief en frequent te testen. De ondersteuning geldt voor zogenaamde ‘begeleide zelfafname’ en voor het zelftesten van werknemers onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts of arbodienst. De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven waarbij thuiswerken geen optie is en 1,5 meter afstand niet makkelijk gerealiseerd kan worden. Voor de bedrijven waarbij wel vanuit huis gewerkt kan worden of voldoende afstand gerealiseerd kan worden is de subsidieregeling niet van toepassing. Wel kan deze strategie op eigen kosten geïmplementeerd worden om werken op locatie weer mogelijk te maken.

coronatest voor bedrijven preventief testen

PCR-test of antigeen sneltest voor bedrijven

Bij het kiezen van een test is het belangrijk om onderscheid te maken tussen werknemers met klachten en werknemers zonder klachten.

Een werknemer heeft wel klachten

Wanneer een medewerker klachten heeft wil het bedrijf zo snel mogelijk weten of deze medewerker besmet is met het coronavirus. Voor de snelheid kan dit het best getest worden door middel van een CE-gevalideerde antigeen sneltest. De GGD route kost vaak 48 uur, terwijl de uitslag van een antigeen sneltest binnen 15 minuten bekend is. De antigeen sneltest is bij mensen met klachten bovendien bijna even betrouwbaar als een PCR-test.

Een werknemer heeft geen klachten

Wanneer een werknemer geen klachten heeft zijn de testresultaten altijd minder betrouwbaar dan wanneer iemand wel klachten ervaart. Dit geldt zowel voor de antigeen sneltest als voor de PCR-test. Ondanks deze relatief lagere betrouwbaarheid geeft een negatieve uitslag wel aan dat de geteste persoon op dat moment niet besmettelijk is. Dit betekent dat zelfs wanneer een persoon toch corona blijkt te hebben, de kans dat deze persoon andere mensen besmet in de eerste 72 uur na de test zeer klein is.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De subsidieregeling van de overheid zorgt ervoor dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om onder toezicht van een medische professional een preventieve teststrategie toe te passen. Dit betekent dat uw bedrijf coronavrij wordt gehouden en u een veilige werkplek creëert voor uw werknemers.

Samenwerking met Testservice.nl

  • Medische BV met BIG geregistreerde artsen
  • Ervaren zorgmedewerkers
  • Pruebas y laboratorio validados por el RIVM
  • Alle wettelijke procedures m.b.t. AVG, meldingsplicht en medische afvalverwerking
  • Wij nemen alle taken en verantwoordelijkheden rond het testen over van het bedrijf
  • Wij vragen de subsidie aan en bedrijf betaalt dus niets voor preventieve teststrategie
  • Bedrijf betaalt achteraf als er incidenten zijn geweest of reiscertificaten nodig waren
Whitepaper voor een coronavrij bedrijf