PCR-test

PCR-testet är ett test för att se om en person är infekterad med coronaviruset. Med hjälp av ett svabbprov från hals och näsa tas genetiskt material som visar om viruset finns. Boka en tid för PCR-test med intyg på Testservice.nl.

Boka tid för PCR-test

PCR-test

€89,-

PCR-test i nödsituationer

€149,-

Snabbt resultat

Omedelbart resultat för snabbtest och akut PCR-test. Budget PCR-test samma dag före kl. 22.00.

Pålitlig

De tester som vi använder har godkänts officiellt av RIVM.

Service

Företagstestning kan ske på plats eller på våra anläggningar. Inom 2 timmar på plats.

Medicinsk övervakning

Samarbete mellan GGD och BIG-folk inom hälso- och sjukvården.

pcr-test

Vad är ett PCR-test?

Ett PCR-test (polymerasekedjereaktionstest) visar om du är infekterad med coronaviruset. Detta görs med hjälp av en svabb från hals och näsa. I testet multipliceras en bit genetiskt material kraftigt för att visa om viruset finns. Inom några dagar efter smittan kan PCR-testet redan visa viruset. Du behöver inte ha några symtom för detta.

Hur lång tid tar ett PCR-test?

Kröningsprovet genomförs på några minuter och tar därför inte mycket tid i anspråk.

När får du resultaten?

När materialet har samlats in skickas det till vårt laboratorium. Här kommer den att analyseras. Med det brådskande PCR-testet får du resultatet inom en timme. Du får resultatet av PCR-testet samma dag före kl. 22.00.

Våra testplatser

Alphen aan den Rijn

Ridderhof 3, 2402 EM, Alphen aan den Rijn

Amsterdams stadskärna

Nieuwezijds Voorburgwal 178, 1012 SJ Amsterdam

Amsterdam Nord

NDSM-Pier 3, 1033 RG Amsterdam

Amsterdam Öst

Middenweg 161HS, 1098 AL Amsterdam

Amsterdam Central

Schippersstraat 1, 1011 AZ, Amsterdam

Amsterdam West

Palamedesstraat 1, 1054 HS Amsterdam

Amsterdam South

IJsbaanpad 12, 1076CV, Amsterdam

Delft

Wijnhaven 15, 2611 CR Delft

Haag

Boekhorststraat 12, 2512 CR, Haag

Haarlem

Amsterdamsevaart 26, 2032 EB, Haarlem

Haarlem norr

Rijksstraatweg 67, 2024 DA, Haarlem

Purmerend

Peperstraat 27b, 1441 BH, Purmerend

Rotterdam

Van Cittersstraat 7, 3022 LE Rotterdam

Veenendaal

Wiltonstraat 1, 3905 KW Veenendaal

Hur administreras PCR-testet?

Vid ett PCR-test tas ett prov från slemhinnan med hjälp av en svabb från näsa och hals. Detta sker under medicinsk övervakning. Provet analyseras sedan i samarbete med vårt laboratorium. Vid brådskande PCR-test analyseras koronaltestet på vår egen anläggning med nödvändig utrustning. Vi kan därför få fram och meddela resultatet inom en timme. Vid ett normalt PCR-test skickas svabbproverna till laboratoriet där de undersöks för förekomst av viruset. Med båda testerna kontrolleras om virusets genetiska material kan hittas i det insamlade provet. På grundval av detta får du ett positivt eller negativt testresultat och det fastställs om du är infekterad med viruset. Om resultatet är negativt kommer du att få ett meddelande om resan via säker post. Om resultatet är positivt är vi skyldiga att informera GGD och GGD kommer att kontakta dig om uppföljningen. Dessutom är testet lämpligt för alla, oavsett ålder. 

När behöver du ett PCR-test med intyg?

Vid många internationella resor är det obligatoriskt att uppvisa ett negativt PCR-test med en medföljande intyg för internationella resor. PCR-testet är därför lämpligt för personer som planerar att resa utomlands. Kontrollera de senaste uppdateringarna om corona för din semesterdestination på webbplatsen för Regeringen. Mer information finns också på vår webbplats om corona och resor.

Hur tillförlitligt är PCR-testet?

PCR-testet är det mest använda och tillförlitliga testet för viruset och har validerats av RIVM. Den har en hög känslighet. Detta innebär att PCR-testet kan upptäcka viruset även hos en person som bär på få viruspartiklar.

Varje test, och därmed även PCR-testet, har alltid en liten andel falskt positiva (någon är inte smittad, men testas positivt) och falskt negativa (patienten är smittad, men testas negativt).

Detta kan hända när:

  • Du testar för tidigt efter infektionen. Det finns ännu inte tillräckligt med virus för att hitta virus i testet.
  • Om du testar för sent och nästan inte har några symtom kvar. Det finns då för få viruspartiklar.
  • Det finns fortfarande partiklar av infektion i halsen, men de är inte smittsamma viruspartiklar.
  • Testet är felaktigt utfört. Detta gör resultatet otillförlitligt.
  • Det ligger inom felmarginalen för ett test. Risken för ett falskt positivt resultat med ett PCR-test är dock mycket sällsynt.

.

Vad är skillnaden mellan ett PCR-test och ett snabbtest?

Ett PCR-test är känsligare än ett Snabbtest för antigen.. Detta innebär att PCR-testet kan visa i ett mycket tidigt skede om du är infekterad med coronaviruset jämfört med snabbtestet.

Om du bara har några få viruspartiklar i kroppen kan det hända att snabbtestet (ännu) inte upptäcker dem, medan PCR-testet gör det. Detta kan innebära att du med ett snabbtest kan få ett felaktigt negativt testresultat i ett mycket tidigt skede. Denna risk är mycket mindre med ett PCR-test.

Var kan du göra ett PCR-test?

Vi har flera testplatser i hela Nederländerna. Vi finns bland annat i Haarlem, Haag, Amsterdam och Hoofddorp. Du kan använda vår online kröningdet senaste utnämningen på en plats som du själv väljer.

Boka tid för ett PCR-test nu

Glöm inte att ta med dig ditt pass eller ID-kort till provplatsen. Vill du boka flera möten? Boka sedan varje person separat i bokningssystemet med hans/hennes personliga uppgifter.

Boka ett möte