Vanliga frågor

Testservice.nl erbjuder olika kröningstest, nämligen snabbtest, PCR-test och akut PCR-test. Med hjälp av Snabbtest för antigen. Du får COVID-19-testresultatet inom 30 minuter. PCR-test visar om du är infekterad med corona inom några timmar, vilket är anledningen till att du får resultatet före kl. 22.00 samma dag. Med det brådskande PCR-testet får du resultatet inom en timme.

Våra tester är CE-certifierade och anses tillförlitliga av RIVM. Ta reda på vilka tester du måste göra för att få besöka landet innan du reser. Läs mer om corona och resor.

Det beror på varför du vill göra ett kröningstest. Om du vill ha resultaten snabbt kan du använda Snabbtest för antigen. eller det brådskande PCR-testet. Med det brådskande PCR-testet får du resultatet inom en timme. Med ett vanligt PCR-test får du resultatet samma dag före kl. 22.00. A PCR-test är känsligare än snabbtestet. Detta innebär att PCR-testet kan visa i ett mycket tidigt skede om du är infekterad med coronaviruset jämfört med snabbtestet.

Om du vill ha ett resetest beror det på vilket land som är lämpligt. Läs mer om det här corona och resor

Tyvärr är det inte längre möjligt att boka ett subventionerat test via staten.

Du får resultaten, det motsvarande (rese)certifikatet och QR-koden via e-post.

Ja, för alla tester får du ett intyg om resultatet är negativt. Du får också en QR-kod från oss som du kan använda i CoronaCheck-appen.

Nej, med vårt snabbtest och PCR-test ingår ett intyg i priset. Det är därför inte nödvändigt att beställa ett resebevis i efterhand.

Det som anges på varje intyg kan variera.

PCR-test

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Dokumentnummer på identitetshandling (inte körkort)
 • Metod för provning
 • Datum och tid för testet
 • Datum för resultatet
 • Testresultat
 • Typ av provning
 • Uppgifter om laboratoriet, namn och underskrift av vår medicinska chef.

Snabbtest

 • Namn
 • Datum och tid för testet
 • Testresultat
 • Typ av provning
 • Namn och underskrift av vår medicinska chef 

För att kunna utfärda ett giltigt certifikat behöver vi följande information:

 1. Fullständigt förnamn som anges i ditt pass
 2. Efternamn
 3. Dokumentnummer på ditt identitetskort (inte körkort).
 4. Adress och kontaktuppgifter:
  - Gatunamn och husnummer
  - Postnummer och ort
  - E-postadress
  - Mobiltelefonnummer

Vi tar inte emot tester från barn under 12 år. För testning av barn rekommenderar vi att du kontaktar GGD göra ett prov.

När du bokar betalar du för testet direkt via iDeal eller ditt kreditkort. För företag med flera anställda är det möjligt att betala per faktura.

Ja, vi skickar dig en faktura som standard. Om du har tappat bort din faktura kan du använda vår kontaktformulär begära ett exemplar.

När du bokar ett möte måste du ta med dig ditt pass eller ditt identitetskort som legitimation. Körkortet är inte giltigt. och kan inte användas som identitetsbevis.

Ja, det är möjligt att avboka ditt coronatest mer än 24 timmar i förväg. Besök följande kontakta för att avbryta testet. När vi har behandlat avbokningen får du ett bekräftelsemail. Om du avbokar mer än 24 timmar i förväg får du full återbetalning. Om du avbokar inom 24 timmar före ditt möte återbetalas inte pengarna.

Det är möjligt att meddelandet hamnade i din skräppostlåda. Om så inte är fallet, vänligen kontakta kontakta oss.

Vi är skyldiga att rapportera positiva resultat till GGD och får inte göra det anonymt. SARS-CoV-2 omfattas av skyldigheten att anmäla smittsamma sjukdomar enligt folkhälsolagen (Wpg). Om testresultatet är positivt kommer vi att be om ytterligare information, t.ex. ditt BSN-nummer. Efter rapporteringen kommer GGD att kontakta dig för att undersöka källan och kontakten. Följ alltid RIVM:s riktlinjer.

Vi lagrar dina uppgifter omsorgsfullt på en säker server. Testresultaten kommer endast att lämnas ut till läkaren och den person som utsetts att utföra testet. Vi är juridiskt skyldiga att rapportera positiva testresultat till GGD.

Det kan kännas obehagligt att göra testet. Detta varierar dock från person till person.

Du kan fortfarande bära på coronaviruset i upp till två veckor efter smittan. Spår av viruset kan fortfarande finnas kvar i näsan och/eller halsen. Det är tyvärr inte möjligt att resa, men om du är symptomfri kan du inte längre smitta andra.

Nej, du måste alltid följa RIVM:s regler.

Nej, du testar bara positivt om du är infekterad med coronaviruset (SARS-CoV-2). Influensan orsakas av ett influensavirus. Mer information finns på webbplatsen för Regeringen.

När du har gjort ett Corona-test hos oss får du resultaten via e-post. E-postmeddelandet innehåller också den kod du behöver för att skapa en QR-kod i CoronaCheck-appen. Klicka på länken i e-postmeddelandet och ange koden. QR-koden läggs nu till i CoronaCheck-appen. Den kommer då att vara synlig inom några minuter.

För mer information om hur du använder CoronaCheck-appen, besök webbplatsen Regeringen

Snabbtest för antigen

Med SARS-COV-2-Rapid Antigen-testet (detta är det officiella namnet) testar vi om SARS-CoV-2-viruset finns i kroppen. Detta är det virus som orsakar COVID-19-sjukdomen. Testet utförs genom att föra in en bomullspinne i näsan och ta upp testmaterialet. Testresultatet är känt inom cirka 30 minuter. Läs mer om våra Snabbtest för antigen.

Ja, du får ett intyg och en QR-kod om du får ett negativt resultat. I intyget anges följande:

 • Namn
 • Datum och tid för testet
 • Testresultat
 • Typ av provning
 • Namn och underskrift av vår medicinska chef

Högst en halvtimme. Om du inte har fått något efter en halvtimme, inte ens i din skräppostbox, vänligen kontakta oss. kontakta med oss.

Har du gjort ett validerat snabbtest och är resultatet positivt? Då behöver du inte göra ytterligare ett PCR-test. De validerade snabbtesterna är tillräckligt tillförlitliga för att ge ett positivt resultat. Du isolerar dig genast och följer den Riktlinjer av RIVM.

Med COVID-19-snabbtestet kan vi inom en halvtimme avgöra om någon är infekterad med coronaviruset. På så sätt kan vi spåra positiva fall på kort tid och förhindra onödig kontaminering.
COVID-19-snabbtestet mäter endast viruspartiklar som redan har utvecklats i kroppen (3-5 dagar). Det är möjligt att du redan är infekterad men att viruspartiklarna ännu inte har utvecklats. Risken är stor att du smittar andra människor utan att veta om det.

Ja, antigen-snabbtestet är tillförlitligt. Vi erbjuder SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test från Roche. Detta är ett CE-märkt snabbtest som godkänts av RIVM och GGD. Om resultatet är positivt är det inte nödvändigt att göra ytterligare ett PCR-test. 

A PCR-test är känsligare än en Snabbtest för antigen.. Detta innebär att PCR-testet kan visa i ett mycket tidigt skede om du är infekterad med coronaviruset jämfört med snabbtestet. Dessutom visas resultatet av ett PCR-test högst inom 24 timmar. Med ett snabbtest tar det ungefär 30 minuter.

Du får ett annat intyg för snabbtestet än för PCR-testet. Detta är också godkänt i vissa fall. Du behöver ofta ett reseintyg för PCR-test, så kontrollera kraven i det berörda landet innan du reser. Kontrollera de senaste uppdateringarna om corona för din semesterort på webbplatsen för Regeringen. Läs mer här corona och helgdagar.

COVID-19-snabbtestet administreras genom näsan med hjälp av en bomullspinne. Testet, inklusive den administrativa behandlingen, tar cirka tre till fem minuter per person.

Ät eller drick inte 15 minuter före testet.

PCR-test (inklusive reseintyg)

Med ett PCR-test kan COVID-19-viruset spåras snabbt. Även om det bara finns mycket få viruspartiklar kvar i kroppen. Genom att göra detta i ett tidigt skede kan de som är smittade isoleras och vi förhindrar att andra människor smittas i onödan.

Med COVID-19 PCR-testet kan vi testa viruset på ett mycket tidigt stadium. Även om det bara finns ett fåtal viruspartiklar i kroppen. Detta står i kontrast till COVID-19-snabbtestet, där man bara kan spåra viruset när det finns många viruspartiklar i kroppen.

Ja, SARS-CoV-2 med RT-PCR-test (det är det officiella namnet) som vi erbjuder har validerats av RIVM den 2 april 2020. Se den prestandadeklaration som utfärdats av RIVM. För COVID-19-diagnostiken samarbetar vi med Sanquin.

COVID-19 PCR-testet utförs genom näsan och munnen med hjälp av en bomullspinne. Testuttagningen, inklusive den administrativa behandlingen, tar cirka tre till fem minuter per person.
Ät eller drick inte 15 minuter före testet.

Du får resultatet via e-post samma dag före kl. 22.00.

Företag

E-postadress: info@testservice.nl
Telefonnummer: 085 0291 838

Testservice erbjuder olika möjligheter för företag och organisationer. Vi kan vara på plats inom 2 timmar och se till att alla anställda testas. Vi erbjuder både PCR- och snabbtest. Din personal kan komma till oss eller vi kan komma till dig. Du får resultaten samma dag. På så sätt kan vi garantera en så säker miljö som möjligt för din personal inom din organisation. För personal som måste resa i tjänsten erbjuder vi naturligtvis PCR-testet med ett resebevis.

 • Testresultat och resultat inom 15 minuter
 • Godkänd av den nederländska regeringen
 • Med CE-märkning
 • Testet görs på din plats
 • Undvik onödig spridning eller nedläggning.

Evenemang